Posted on“TO LOVE THE WORLD AS IT IS…” – Trò chuyện với doanh nhân Vũ Minh Anh (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

🇩🇪 Talk mit dem deutsch-vietnamesischen Touristikmanager Vu Minh Anh, Gründer und Geschäftsführer der Firma „Terraverde – Travel with your Senses“, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam.

Video-Podcast “Sống chung với Corona – Podcast tiếng Việt từ Berlin” / Video-Podcast „Leben mit Corona – Podcast auf Vietnamesisch aus Berlin“ / # 08, Thứ bảy/Samstag, 25.04.2020

Vũ Minh Anh là một doanh nhân Đức gốc Việt, nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty du lịch “Terraverde” có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. Trong buổi trò chuyện anh nói về các thách thức do đại dịch COVID-19 đặt ra đối với xã hội và nền kinh tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới, bình luận về những phương thức xử lý khủng hoảng khác nhau ở châu Á và châu Âu và chia sẻ ý kiến về các tiềm năng hợp tác Đức-Việt trong tương lai, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế và thương mại.

🇩🇪 Im Rahmen des Podcasts spricht Vu Minh Anh über die Herausforderungen der Pandemie COVID-19 an die Gesellschaft und Wirtschaft in Vietnam und in der Welt, die unterschiedlichen Sichten über die Krisenbewältigung in Asien und Europa und über die Potentiale der deutsch-vietnamesischen Zusammenarbeit, nicht nur im Bereich der Wirtschaft und des Handels.

Các thông tin về công ty “Terraverde” xin đọc ở đây / Weiterführende Informationen über die Firma „terraverde“ siehe hier:

www.terraverde.events

Người dẫn chuyện / Gesprächsführung: Trương Hồng Quang

Nguồn: https://hairbundledeals.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hairbundledeals.com/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *