Posted onCách đăng ký bán phòng OTA trên Traveloka chỉ trong vòng 10 phút. Traveloka là một trong top 10 kênh OTA phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới, việc đăng ký nhanh tuy nhiên cũng phải chờ nhân viên của Traveloka liên hệ xác nhận lại và gửi những thông tin cơ bản chứng minh chủ sở hữu/ quản lý thì mới được mở bán trực tuyến.
B1: Truy cập vào: tera.traveloka.com
B2: Hoàn thiện các thông tin theo mẫu: Thông tin chung, loại phòng, ảnh, phương thức thanh toán…
B3: Xem lại và gửi yêu cầu
B4: Đợi traveloka liên hệ xác nhận thông tin và mở bán
Nếu cần hỗ trợ về việc đăng ký kênh OTA hoặc hợp tác về OTA vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0911656363 hoặc website:

Nguồn: https://hairbundledeals.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hairbundledeals.com/du-lich/

One Reply to “Hướng dẫn đăng ký bán phòng trên Traveloka (Đăng ký mở bán kênh OTA mới) – Audio Tiếng Việt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *