Posted onTrong phần này sẽ tạo và cài đặt mysql trên một container để cuối cùng có bộ ba container Apache HTTP – PHP 7.3 – MySQL 8, như vậy có một webserver hoàn chỉnh để cài đặt, phát triển các ứng dụng web ✌✌✌
Chạy một Container có hệ quản trị CSDL MySQL, truy cập vào MySQL từ dọng lệnh.

♥ Danh sách Video học Docker:
♥ Danh sách Video học Kubernetes:

☞ Đăng ký kênh:
☞ Facebook Page:

Nguồn: https://hairbundledeals.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hairbundledeals.com/meo-vat/

3 Replies to “D08 – Cài đặt, chạy MySQL bằng Docker”

  1. nếu em ko thêm đoạn default-authentication-plugin=mysql_native_password vào trong file my.cnf thì nó khởi tạo được bình thường

  2. anh ơi cho em hỏi khi em khởi tạo container c-mysql nó báo lỗi, nó tạo ra cái container với status là Exited (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *