Posted onĐội hình 2 bên:
GameTV: X_man, Cường BG, Chim Sẻ Đi Nắng và 9x PRO
TPEC: Yugi, MeoMeo, TOM, Thiên Mệnh
Cập nhật thông tin mới nhất tại:
Xem thêm clip tại:
Live:
Like us:
Follow us:
Follow us on G+:
AOE Forum:

Products and Services
Hotline: Ms Mai: (+84) 0984 539545 Mr Quý: (+84) 0988 349889
Email: info@gtv.com.vn ads@gtv.com.vn press@gtv.com.vn
Paypal: nguyenhoangtung@live.com
Address: 210 Trung Kinh, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

Nguồn: https://hairbundledeals.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hairbundledeals.com/game/

2 Replies to “Chung kết C đấu quá tuyệt vời của GameTV vs Trường Phát”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *