Posted onChỉ 15 Phút Nghe Tụng Kinh Này Bệnh Tật Tiêu Tan Tài Lộc Tự Đến – Quý vị Đạo Hữu hãy đăng ký Kênh để xem video mới:
Fangape:

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật.
Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Thập Phương Chư Phật.
Nam Mô Thập Phương Chư Bồ Tát.

Kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng.
Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Si Bac.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
#nghekinhphat #phatphapnhiemmau #kinhphật #giảngkinh #niệmphật #kinhphatgiao #kinhsámhối, #kinhphậtgiáo, #tụngkinhhaynhất #thanhtamhuongphat

Nguồn: https://hairbundledeals.com/

Xem thêm bài viết khác: https://hairbundledeals.com/suc-khoe/

32 Replies to “Chỉ 15 Phút Nghe Tụng Kinh Này Bệnh Tật Tiêu Tan Tài Lộc Tự Đến”

  1. Tụng Kinh Dược Sư Cực Kỳ Linh Nghiệm – Bệnh Nặng Đến Đâu Cũng Hết, Nghiệp Lớn Đến Đâu Cũng Tan
    : https://www.youtube.com/watch?v=x91HJZOhZzU

  2. Nam mô a di đà phật xin các nhà mạng dung co Che quan cáo vào khi sư thầy dang tung kinh xin cảm ơn

  3. Nam mô a di đà phật nam mô quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô Dược sư Lưu Ly quan như lai con tên pháp danh diệu thiện Con Nguyen xin Trời phật cho con khoi hết bệnh tai qua nạn khỏi và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc và tất cả mọi người trên thế gian này không còn bệnh gì hết khỏe mạnh bình an van sự như ý cát tường và nhân dân Việt nam an lành hạnh phúc hoà bình dat nước phồn vinh con Nguyen doi nay Kiếp này Con ăn chay thang 4 ngày nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn nam mô Dược sư Lưu Ly quan như lai nam mô dai từ dai bi a di đà phật

  4. Nam mô a di da phât .con cầu mong đức phật từ bi .phù hộ cho gđ con tai qua nạn khỏi .adiđaphat .

  5. Con sjn phat,cho me.con,co nheu suc.khoe.,de,me,con,dj.lam.,,,de,con,duocvung,Chad,de,khong,an,an,help,duoc,con

  6. Nam mô a di đà phật, con cầu sin sức khỏe bình an, cho con bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu tan, con niệm nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *